Archiv aktualit

Nacházíte se: neuroendokrinni-nadory.cz > Archiv aktualit

Dvě nové klinické studie o neuroendokrinních nádorech zažívacího traktu

15. 12. 2009 - Odborníci zabývající se léčbou neuroendokrinních nádorů si uvědomovali nedostatek větších studií jako vodítka pro racionální léčebnou strategii v souladu s požadavky medicíny založené na důkazech. V posledních době probíhá, nebo skončila řada studií zabývajících se touto problematikou. Na symposiu Gastrointestinal Cancers Symposium 15. – 17. ledna 2009 v San Franciscu (USA) byly prezentovány dvě významné práce v tomto oboru. Celý článek najdete v rubrice Abstrakta.

Předvánoční zasedání výboru Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory

4. 12. 2009 - Poslední letošní zasedání výboru Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory proběhlo dne 1. prosince 2009 v Brně. Projednávaná témata zahrnovala mimo jiné revizi a připomínky k registru pacientů s NET, který dnes obsahuje kolem 40 záznamů, informace o pilotní studii exprese somatostatinových receptorů (Dr. O. Slabý) a rozšířené možnosti využívání webové stránky sdružení. Na webové stránky skupiny jsou vítány všechny příspěvky od členů skupiny (např. o přednáškách a jiných akcích, které se týkají problematiky NET), které prosím zasílejte emailem Dr. Šachlové.

Výbor skupiny schválil následující aktivity v roce 2010: Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory se zúčastní s vlastním informačním stánkem lednového mezioborového interdisciplinárního onkologického kolokvia v Praze a na konci března 2010 proběhne výroční schůze kooperativní skupiny. Za člena Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory byl přijat prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc., přednosta Chirurgické kliniky FNKV a 3. LF UK v Praze.

Význam profilů genové exprese somatostatinových receptorů SSTR1-SSTR5 v odpovědi pacientů s neuroendokrinními tumory na léčbu somatostatinovými analogy

20. 11. 2009 - V rubrice Abstrakta nově naleznete text posteru z letošních XXXIII. Brněnských onkologických dnů o významu profilů genové exprese somatostatinových receptorů SSTR1-SSTR5 v odpovědi pacientů s neuroendokrinními tumory na léčbu somatostatinovými analogy. Autory posteru jsou Slabý O., Šachlová M., Sobková K., Bednaříková M., Fabian P., Vytopilová S., Nenutil R., Valík D., Vyzula R. Text abstraktu je zde rovněž ke stažení.

Doporučené postupy pro léčbu neuroendokrinních nádorů

11. 11. 2009 - Česká onkologická společnost schválila dne 1. září 2009 následující Doporučené postupy pro léčbu neuroendokrinních nádorů, které mohou vznikat v neuroendokrinních žlázách, jako je epifýza, příštitná tělíska, paraganglia a dřeň nadledvin. Tyto nádory jsou extrémně vzácné a tudíž prakticky neexistují randomizované klinické studie stran jejich terapie. Častěji se vyskytují neuroendokrinní nádory vycházející z difúzních neuroendokrinních buněk disseminovaných v různých orgánech a systémech, jako je respirační, gastrointestinální, biliární a urogenitální trakt, pankreas, štítná žláza, kůže aj. Doporučené postupy jsou v elektronické podobě ke stažení v sekci Léčba.

Zpráva z 6. konference ENETS

1. 11. 2009 - Konference ENETS, každoroční setkání věnované monotematicky pouze problematice neuroendokrinních tumorů (NET), se letos konalo ve dnech 5.-7. března v Granadě (Španělsko). V rubrice Abstrakta přinášíme ucelenou zprávu z konference ENETS, která v roce 2009 zaznamenala dosud nejvyšší účast. Za zprávou z konference následuje Souhrn prezentace studie PROMID, který je k dispozici ke stažení.

Pozvánka na podzimní setkání Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory

26. 8. 2009 - Dne 6. října 2009 od 16:00 hod. se v Seminárním centru hotelu ZÁMEČEK DOBŘEJOVICE (U Zámku 1, Dobřejovice, 251 01) uskuteční odborné setkání Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory. Diskutovány budou obtíže v diagnostice a léčbě GEP-NET, predikce klinických výsledků u pacientů s NET a registr NET v České republice. Podrobné informace naleznete v programu setkání, který je zde ke stažení.

Pozvánka na mezinárodní seminář Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory

27. 4. 2009 - Dne 14. 5. 2009 se v Brně, Spilberg, od 16:00 hod. uskuteční mezinárodní seminář organizovaný našim sdružením (program ke stažení). Mezi přednášejícími je Dr. Anja Rinke z Marburgu, která je německou členkou týmu studie PROMID a semináře se zúčastní i kolegové ze sesterské slovenské organizace.

Pozvánka na výroční schůzi Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory

6. 3. 2009 - Dne 19.3.2009 od 16:00 hod. se v Seminárním hotelu AKADEMIE Naháč (Chocerady 277, dálnice D1, sjezd 29) uskuteční výroční schůze Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory s odborným programem zaměřeným na méně obvyklé NETy, přednášky budou věnovány Merckelovu karcinomu a plicním karcinoidům.

XXXIII. Brněnské onokologické dny

19. 1. 2009 - Ve dnech 16. až 18. dubna 2009 se uskuteční XXXIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY s XXIII. konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky v Brně. Termín k zaslání přihlášky je nejpozději 30. ledna 2009.

Kurz IPVZ – Neuroendokrinní nádory

24. 11. 2008 - Dne 1.prosince 2008 se koná kurz IPVZ – Neuroendokrinní nádory. Místo konání: Onkologická klinika, Fakultní poliklinika, Karlovo náměstí 32, Praha 2, vchod B, 2.patro. Začátek v 8.00 hod.

6. výroční konference Evropské společnosti pro neuroendokrinní nádory

24. 11. 2008 - Ve dnech 5. až 7. března 2009 proběhne v Granadě (Španělsko) šestá výroční konference Evropské společnosti pro neuroendokrinní nádory (ENETS). Podrobnosti k registraci na konferenci a FAQ jsou k dispozici zde. KSPNN s ENETS spolupracuje na řadě projektů, včetně registru NET.

Založení občanského sdružení Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory

20. 11. 2008 - Dne 22.4.2008 bylo založeno občanské sdružení Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory. Členy tohoto občanského sdružení se mohou stát všichni, kteří se zabývají diagnostikou, terapií nebo výzkumem neuroendokrinních nádorů. Občanské sdružení navazuje na činnost dřívější neoficiální Karcinoidové skupiny a je úzce propojeno s evropskou organizací ENETS i Českou onkologickou společností.  Jedním z prvních počinů Kooperativní skupiny je příprava webových stránek www.neuroendokrinni-nadory.cz s informacemi pro nemocné i pro odborníky.

10. Diskusní a vzdělávací gastroenterologické dny

31. 10. 2008 - Ve dnech 5. - 8. listopadu 2008 se v Karlových Varech uskuteční 10. Diskusní a vzdělávací gastroenterologické dny. Ve čtvrtek 6. listopadu zde vystoupí se svojí přednáškou „Recommendations for the Management of Neuroendocrine Gastroenteropancreatic Tumors“ prof. B. Wiedenmann (Berlin), přední německý a evropský odborník na problematiku NET a v sobotu 8. listopadu proběhne SYMPOSIUM: NEUROENDOKRINNÍ NÁDORY GIT.

Valné shromáždění Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory

31. 10. 2008 - Dne 25. listopadu 2008 se od 15 hod. v hotelu Selský Dvůr v Praze uskuteční valné shromáždění Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory (KSPNN).

Advisory Board ENETS

29. 10. 2008 - Ve dnech 6. - 8. listopadu 2008 proběhne zasedání Advisory Board ENETS ve Španělsku, kde v rámci projednávání vytvoření celoevropského registru NETů představí zástupci Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory (KSPNN) návrh českého celonárodního registru.