Centra NET

Nacházíte se: Pro veřejnost > Centra NET

Legenda

  • Pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou NET

Vyberte kraj:

Praha | Jihomoravský | Olomoucký | Moravskoslezský | Královéhradecký | Jihočeský | Liberecký | Plzeňský | Středočeský | Ústecký | Zlínský

Praha

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Onkologická klinika VFN a 1.LF UK
U Nemocnice 2, 128 08, Praha 2

Vedoucí pracoviště: Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Kontaktní osoba: prim. MUDr. Eva Sedláčková, MBA
Telefon: +420
Email: eva.sedlackova@vfn.cz

Lékaři zabývající se NET: prim. MUDr. Eva Sedláčková, MBA, MUDr. Jaroslava Barkmanová, MUDr. Hana Honová

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Klinika radioterapie a onkologie
Šrobárova 50, 100 34, Praha 10

Vedoucí pracoviště: MUDr. Martina Kubecová, PhD.

Kontaktní osoba: MUDr. Alena Pumprlová
Telefon: +420
Email: pumprlova@fnkv.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Alena Pumprlová, MUDr. Josef Valchař

Fakultní nemocnice Na Bulovce

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie
Budínova 2, 180 81, Praha 8

Kontaktní osoba: Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.
Telefon: +420
Email: zatloukp@fnb.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. P. Vítek

Fakultní nemocnice Na Bulovce

Ústav radiační onkologie
Na Truhlářce 100, 180 81, Praha 8

Vedoucí pracoviště: Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Kontaktní osoba: prim. MUDr. Pavel Vítek
Email: vitek@nkupage.cz

Lékaři zabývající se NET: prim. MUDr. Pavel Vítek

Fakultní nemocnice v Motole

Radioterapeuticko - onkologické odd.
V Úvalu 84, 150 06, Praha 5

Vedoucí pracoviště: prim. MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA

Kontaktní osoba: MUDr. Zdeněk Linke
Telefon: +420
Email: zdenek.linke@lfmotol.cuni.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Zdeněk Linke

Jihomoravský

Masarykův onkologický ústav

Žlutý kopec 7, 656 53, Brno

Vedoucí pracoviště: Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Kontaktní osoba: MUDr. Markéta Bednaříková
Telefon: +420
Email: bednarikova@mou.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Markéta Bednaříková, MUDr. Beatric Bencsiková, MUDr. Milana Šachlová, CSc.

Fakultní nemocnice Brno

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Jihlavská 20, 625 00, Brno

Vedoucí pracoviště: Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Kontaktní osoba: MUDr. Marcela Tomíšková
Telefon: +420
Email: mtomiskova@fnbrno.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Marcela Tomíšková, MUDr. Bohdan Kadlec, MUDr. Iveta Vašutová, MUDr. Jana Kaplanová, MUDr. Lenka Babičková, PhD.

Fakultní nemocnice Brno

Klinika dětské onkologie
Černopolní 9, 625 00, Brno

Vedoucí pracoviště: Prof. MUDr. Stanislav Štěrba, PhD

Kontaktní osoba: MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Email: vbajciova@fnbrno.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Oddělení klinické a radiační onkologie
Pekařská 53, 656 91, Brno

Vedoucí pracoviště: MUDr. Otakar Bednařík

Kontaktní osoba: MUDr. Vladimír Spurný, CSc.
Telefon: +420
Email: info@fnusa.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Vladimír Spurný, CSc.

Olomoucký

Fakultní nemocnice Olomouc

Onkologická klinika
I. P. Pavlova 6, 775 20, Olomouc

Vedoucí pracoviště:

Kontaktní osoba: MUDr. Hana Švébišová
Telefon: +420
Email: svebisovah@seznam.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Hana Švébišová

Moravskoslezský

Městská nemocnice Ostrava, p.o.

Onkologické oddělení
Nemocniční 20, 728 80, Ostrava

Kontaktní osoba: prim. MUDr. Ivana Ziková
Telefon: +420
Email: ivana.zikova@mnof.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Jana Zubíková

Nemocnice Nový Jičín, a.s.

Onkologické centrum
Purkyňova 2138/16, 741 01, Nový Jíčín

Vedoucí pracoviště: MUDr. Renata Soumarová, PhD.

Kontaktní osoba: MUDr. Jarmila Ryšková
Telefon: +420
Email: jarmila.ryskova@onkologickecentrum.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Jarmila Ryšková, MUDr. Josef Gruna

Královéhradecký

Fakultní nemocnice Hradec Králové

II interní klinika gastroenterologie
Sokolská 581, 500 05, Hradec Králové

Vedoucí pracoviště: Prof. Jan Bureš, CSc

Kontaktní osoba: MUDr.Tomáš Douda
Telefon: +420
Email: douda@fnhk.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr.Tomáš Douda

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Klinika onkologie a radioterapie
Sokolská 581, 500 05, Hradec Králové

Vedoucí pracoviště: Prof. MUDr. Jiří Petera, PhD.

Kontaktní osoba: MUDr. Hana Kalábová
Telefon: +420
Email: kalabova@fnhk.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Josef Dvořák, MUDR. Hana Kalabová a MUDr. Věra Tyčová

Jihočeský

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Onkologické oddělení
B. Němcové 585/54, 370 87, České Budějovice

Vedoucí pracoviště: MUDr. V. Janovský

Kontaktní osoba: MUDr. Hana Šiffnerová
Telefon: +420
Email: siffnerova@nemcb.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Hana Šiffnerová

Liberecký

Krajská nemocnice Liberec

Komplexní onkologické centrum
Husova 10, 460 63, Liberec

Vedoucí pracoviště: MUDr. Jiří Bartoš

Kontaktní osoba: MUDr. Marek Sochor
Telefon: +420
Email: sochor.marek@seznam.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Marek Sochor

Plzeňský

Fakultní nemocnice Plzeň, p.o.

Onkologické a radioterapeutické odd.
Dr. E. Beneše 13, 305 99, Plzeň - Bory

Vedoucí pracoviště: Doc. MUDr. Jindřich Fínek, PhD.

Telefon: +420

Fakultní nemocnice Plzeň, p.o.

Plicní klinika
Dr. E. Beneše 13, 305 99, Plzeň - Bory

Kontaktní osoba: Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Email: pesek@fnplzen.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Gabriela Krákorová, PhD.

Středočeský

Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši s.r.o.

Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši
Nová Ves pod Pleší 110, 262 04, Nová Ves pod Pleší

Kontaktní osoba: prim. MUDr. Jan Novotný, PhD.
Telefon: +420
Email: onkologie@seznam.cz

Lékaři zabývající se NET: prim. MUDr. Jan Novotný, PhD.

Ústecký

Masarykova nemocnice v Ústí n.L.,o.z.

Radiační onkologie
V Podhájí 21, 401 13, Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: prim. MUDr. Milan Lysý
Telefon: +420
Email: milan.lysy@mnul.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. David Šulc, MUDr. Jana Pukyová

Zlínský

Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.

Onkologické centrum
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75, Zlín

Vedoucí pracoviště: prim. MUDr. Milan Kohoutek

Kontaktní osoba: MUDr. Michaela Zábojníková
Telefon: +420
Email: aleachimzab@seznam.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Michaela Zábojníková, MUDr. Pospíšková