Centra NET

Nacházíte se: Pro veřejnost > Centra NET

Legenda

  • Pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou NET
  • Kliniky onkologické péče

Vyberte kraj:

Praha | Jihomoravský | Olomoucký | Moravskoslezský | Královéhradecký | Jihočeský | Karlovarský | Liberecký | Pardubický | Plzeňský | Středočeský | Ústecký | Vysočina | Zlínský

Praha

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Onkologická klinika VFN a 1.LF UK
U Nemocnice 2, 128 08, Praha 2

Vedoucí pracoviště: Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Kontaktní osoba: prim. MUDr. Eva Sedláčková, MBA
Telefon: +420
Email: eva.sedlackova@vfn.cz

Lékaři zabývající se NET: prim. MUDr. Eva Sedláčková, MBA, MUDr. Jaroslava Barkmanová, MUDr. Hana Honová

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Klinika radioterapie a onkologie
Šrobárova 50, 100 34, Praha 10

Vedoucí pracoviště: MUDr. Martina Kubecová, PhD.

Kontaktní osoba: MUDr. Alena Pumprlová
Telefon: +420
Email: pumprlova@fnkv.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Alena Pumprlová, MUDr. Josef Valchař

Fakultní nemocnice Na Bulovce

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie
Budínova 2, 180 81, Praha 8

Kontaktní osoba: Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.
Telefon: +420
Email: zatloukp@fnb.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. P. Vítek

Fakultní nemocnice Na Bulovce

Ústav radiační onkologie
Na Truhlářce 100, 180 81, Praha 8

Vedoucí pracoviště: Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Kontaktní osoba: prim. MUDr. Pavel Vítek
Email: vitek@nkupage.cz

Lékaři zabývající se NET: prim. MUDr. Pavel Vítek

Fakultní nemocnice v Motole

Radioterapeuticko - onkologické odd.
V Úvalu 84, 150 06, Praha 5

Vedoucí pracoviště: prim. MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA

Kontaktní osoba: MUDr. Zdeněk Linke
Telefon: +420
Email: zdenek.linke@lfmotol.cuni.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Zdeněk Linke

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Vídeňská 800, 140 59, Praha 4

Telefon: +420
Email: info@ftn.cz

Klinické centrum ISCARE Lighthouse

Jankovcova 1569, 170 04, Praha 7

Email: iscare@iscare.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Viktor Komárek

Nemocnice Na Homolce

Roentgenova 2, 150 30, Praha 5

Telefon: +420
Email: hospital@homolka.cz

Ústřední vojenská nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6

Telefon: +420
Email: info@uvn.cz

Jihomoravský

Masarykův onkologický ústav

Žlutý kopec 7, 656 53, Brno

Vedoucí pracoviště: Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Kontaktní osoba: MUDr. Markéta Bednaříková
Telefon: +420
Email: bednarikova@mou.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Markéta Bednaříková, MUDr. Beatric Bencsiková, MUDr. Milana Šachlová, CSc.

Fakultní nemocnice Brno

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Jihlavská 20, 625 00, Brno

Vedoucí pracoviště: Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Kontaktní osoba: MUDr. Marcela Tomíšková
Telefon: +420
Email: mtomiskova@fnbrno.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Marcela Tomíšková, MUDr. Bohdan Kadlec, MUDr. Iveta Vašutová, MUDr. Jana Kaplanová, MUDr. Lenka Babičková, PhD.

Fakultní nemocnice Brno

Klinika dětské onkologie
Černopolní 9, 625 00, Brno

Vedoucí pracoviště: Prof. MUDr. Stanislav Štěrba, PhD

Kontaktní osoba: MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Email: vbajciova@fnbrno.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Oddělení klinické a radiační onkologie
Pekařská 53, 656 91, Brno

Vedoucí pracoviště: MUDr. Otakar Bednařík

Kontaktní osoba: MUDr. Vladimír Spurný, CSc.
Telefon: +420
Email: info@fnusa.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Vladimír Spurný, CSc.

Olomoucký

Fakultní nemocnice Olomouc

Onkologická klinika
I. P. Pavlova 6, 775 20, Olomouc

Vedoucí pracoviště:

Kontaktní osoba: MUDr. Hana Švébišová
Telefon: +420
Email: svebisovah@seznam.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Hana Švébišová

Centrum klinické onkologie

nám. Přerovského povstání 1, 750 02, Přerov

Telefon: +420
Email: lubskopal@volny.cz

Nemocnice Hranice, a.s.

Zborovská 1245, 753 22, Hranice

Telefon: +420
Email: nemocnice@nemocnice-hranice.cz

Nemocnice Prostějov, p.o.

Mathonova 291/1, 796 04, Prostějov

Telefon: +420
Email: nempv@nempv.cz

Nemocnice Přerov, p.o.

Dvořákova 75, 751 52, Přerov

Telefon: +420
Email: nempr@nempr.cz

Šumperská nemocnice, a.s.

Nerudova 640/41, 787 52, Šumperk

Telefon: +420
Email: nemspk@nemspk.cz

Moravskoslezský

Městská nemocnice Ostrava, p.o.

Onkologické oddělení
Nemocniční 20, 728 80, Ostrava

Kontaktní osoba: prim. MUDr. Ivana Ziková
Telefon: +420
Email: ivana.zikova@mnof.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Jana Zubíková

Nemocnice Nový Jičín, a.s.

Onkologické centrum
Purkyňova 2138/16, 741 01, Nový Jíčín

Vedoucí pracoviště: MUDr. Renata Soumarová, PhD.

Kontaktní osoba: MUDr. Jarmila Ryšková
Telefon: +420
Email: jarmila.ryskova@onkologickecentrum.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Jarmila Ryšková, MUDr. Josef Gruna

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52, Ostrava

Telefon: +420
Email: fnspo@fnspo.cz

Karvinská hornická nemocnice a.s.

Zakladatelská 975/22, 735 06, Karviná - Nové Město

Telefon: +420
Email: khn@khn.cz

Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně

K Nemocnici 76, 741 01, Nový Jičín

Telefon: +420
Email: sekretariat@nspnj.cz

Onkologické centrum J. G. Mendela Nový Jičín

Máchova 30, 741 01, Nový Jičín

Telefon: +420
Email: sekretariat@onkologickecentrum.cz

Vítkovická nemocnice, a.s.

Zalužanského 1192/15, 703 84, Ostrava - Vítkovice

Telefon: +420

Královéhradecký

Fakultní nemocnice Hradec Králové

II interní klinika gastroenterologie
Sokolská 581, 500 05, Hradec Králové

Vedoucí pracoviště: Prof. Jan Bureš, CSc

Kontaktní osoba: MUDr.Tomáš Douda
Telefon: +420
Email: douda@fnhk.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr.Tomáš Douda

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Klinika onkologie a radioterapie
Sokolská 581, 500 05, Hradec Králové

Vedoucí pracoviště: Prof. MUDr. Jiří Petera, PhD.

Kontaktní osoba: MUDr. Hana Kalábová
Telefon: +420
Email: kalabova@fnhk.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Josef Dvořák, MUDR. Hana Kalabová a MUDr. Věra Tyčová

Ambulance klinické onkologie - MUDr. Igor Sirák

E. Beneše 1549, 500 12, Hradec Králové

Telefon: +420
Email: mailto:sirak@tiscali.cz

Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Bolzanova 512, 506 43, Jičín

Telefon: +420

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Purkyňova 446, 547 01, Náchod

Telefon: +420
Email: info@nemocnicenachod.cz

Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou, a.s.

Jiráskova 506, 516 23, Rychnov nad Kněžnou

Telefon: +420

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

M. Gorkého 77, 541 21, Trutnov

Telefon: +420
Email: nemocnice@nemtru.cz

Jihočeský

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Onkologické oddělení
B. Němcové 585/54, 370 87, České Budějovice

Vedoucí pracoviště: MUDr. V. Janovský

Kontaktní osoba: MUDr. Hana Šiffnerová
Telefon: +420
Email: siffnerova@nemcb.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Hana Šiffnerová

Karlovarský

Karlovarská krajská nemocnice, a.s.

Bezručova 19, 360 66, Karlovy Vary

Telefon: +420

Liberecký

Krajská nemocnice Liberec

Komplexní onkologické centrum
Husova 10, 460 63, Liberec

Vedoucí pracoviště: MUDr. Jiří Bartoš

Kontaktní osoba: MUDr. Marek Sochor
Telefon: +420
Email: sochor.marek@seznam.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Marek Sochor

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Nemocniční 15, 466 60, Jablonec nad Nisou

Telefon: +420
Email: nemjbc@nemjbc.cz

Pardubický

Pardubická krajská nemocnice, a.s.

Kyjevská 44, 532 03, Pardubice

Telefon: +420
Email: gm@nem.pce.cz

Radiologické centrum Multiscan, s.r.o.

Kyjevská 44, 532 03, Pardubice

Telefon: +420
Email: info@multiscan.cz

Plzeňský

Fakultní nemocnice Plzeň, p.o.

Alej Svobody 80, 304 60, Plzeň

Telefon: +420
Email: fnplzen@fnplzen.cz

Fakultní nemocnice Plzeň, p.o.

Doudlevecká 69, 301 00, Plzeň

Telefon: +420
Email: fnplzen@fnplzen.cz

Fakultní nemocnice Plzeň, p.o.

Onkologické a radioterapeutické odd.
Dr. E. Beneše 13, 305 99, Plzeň - Bory

Vedoucí pracoviště: Doc. MUDr. Jindřich Fínek, PhD.

Telefon: +420

Fakultní nemocnice Plzeň, p.o.

Plicní klinika
Dr. E. Beneše 13, 305 99, Plzeň - Bory

Kontaktní osoba: Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Email: pesek@fnplzen.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Gabriela Krákorová, PhD.

Středočeský

Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši s.r.o.

Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši
Nová Ves pod Pleší 110, 262 04, Nová Ves pod Pleší

Kontaktní osoba: prim. MUDr. Jan Novotný, PhD.
Telefon: +420
Email: onkologie@seznam.cz

Lékaři zabývající se NET: prim. MUDr. Jan Novotný, PhD.

Nemocnice Městec Králové, Avicennus s.r.o.

Prezidenta Beneše 343, 289 03, Městec Králové

Telefon: +420
Email: onkologiemk@centrum.cz

Nemocnice Nymburk, Avicennus s.r.o.

Boleslavská 443, 288 02, Nymburk

Telefon: +420
Email: onkologiemk@centrum.cz

Oblastní nemocnice Kolín, Multiscan s.r.o.

Žižkova 146, 280 20, Kolín

Telefon: +420
Email: petr.klepetko@nemocnicekolin.cz

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.

V. Klementa 147, 293 50, Mladá Boleslav

Telefon: +420

Onkologie Kutná Hora, Avicennus s.r.o.

Kouřimská 975, 284 01, Kutná Hora

Telefon: +420
Email: onkologiekh@centrum.cz

Ústecký

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

U Nemocnice 1, 405 99, Děčín

Telefon: +420

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Kochova 1185, 430 12, Chomutov

Telefon: +420
Email: nsp.nsp@nspcv.cz

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

J. E. Purkyně 270, 434 64, Most

Telefon: +420
Email: nemocnice.most@nspm.cz

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

Duchcovská 53, 415 01, Teplice

Telefon: +420
Email: rdg@nemtep.cz

Masarykova nemocnice v Ústí n.L.,o.z.

Radiační onkologie
V Podhájí 21, 401 13, Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: prim. MUDr. Milan Lysý
Telefon: +420
Email: milan.lysy@mnul.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. David Šulc, MUDr. Jana Pukyová

Městská nemocnice Duchcov - Vita, s.r.o.

Nemocniční 264, 419 01, Duchcov

Telefon: +420

Městská nemocnice v Litoměřicích

Žitenická 18, 412 01, Litoměřice

Telefon: +420
Email: info@nemocnice-lt.cz

Nemocnice sv. Alžběty, s.r.o.

Rybalkova 1400, 440 37, Louny

Telefon: +420
Email: sekretariat@ln.nemalzbeta.cz

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.

Alej 17. listopadu 1101, 413 15, Roudnice nad Labem

Telefon: +420
Email: pnsp@pnsp.cz

Vysočina

Klinická onkologie Třebíč: MUDr. Josef Hyll

Obránců míru 491/51, 674 01, Třebíč

Telefon: +420
Email: jhyll@volny.cz

Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.

Husova 2624, 580 22, Havlíčkův Brod

Telefon: +420
Email: nemocnice@onhb.cz

Nemocnice Jihlava, p.o.

Vrchlického 59, 586 33, Jihlava

Telefon: +420
Email: sekretariat@nemji.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Věra Benešová, MUDr. Stanislava Cahová a MUDr. Marie Havlásková

Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.

Žďárská 610, 592 31, Nové Město na Moravě

Telefon: +420
Email: sekretariat@nnm.cz

Nemocnice Pelhřimov, p.o.

Slovanského bratrství 710, 393 01, Pelhřimov

Telefon: +420
Email: hospital@hospital-pe.cz

Nemocnice svaté Zdislavy, a.s. - Centrum robotické chirurgie Vysočina

Mostiště 93, 594 01, Velké Meziříčí

Telefon: +420
Email: tvaruzek@nszmostiste.cz

Nemocnice Třebíč, p.o.

Purkyňovo náměstí 133/2, 674 01, Třebíč

Telefon: +420
Email: info@nem-tr.cz

Zlínský

Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.

Onkologické centrum
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75, Zlín

Vedoucí pracoviště: prim. MUDr. Milan Kohoutek

Kontaktní osoba: MUDr. Michaela Zábojníková
Telefon: +420
Email: aleachimzab@seznam.cz

Lékaři zabývající se NET: MUDr. Michaela Zábojníková, MUDr. Pospíšková

Kroměřížská nemocnice, a.s.

Havlíčkova 660, 767 55, Kroměříž

Telefon: +420
Email: post@nem-km.cz

Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod, s.r.o.

Partyzánů 2174, 688 01, Uherský Brod

Telefon: +420
Email: reditel@nemub.cz

Nemocnice Atlas, a.s.

Třída T. Bati 5135, 760 01, Zlín

Telefon: +420

Nemocnice Vsetín, p.o.

Nemocniční 955, 755 32, Vsetín

Telefon: +420
Email: info@nemocnice-vs.cz

Radioterapie Holešov, s.r.o.

Náměstí F. X. Richtra 182, 769 01, Holešov

Telefon: +420
Email: zajic.honza@tiscali.cz

Uherskohradišťská nemocnice, a.s.

J.E.Purkyně 365, 686 68, Uherské Hradiště

Telefon: +420
Email: nemuh@nemuh.cz