Slovníček pojmů

Nacházíte se: Pro veřejnost > Slovníček pojmů

Inzulin - hormon, který snižuje hladinu cukru v krvi

Glukagon - hormon zvyšující hladinu cukru v krvi

Neuroendokrinní buňka je nervová buńka, která má současně schopnost produkovat hormonální látky. Seskupení těchto buněk je základem pro vytvoření některých orgánů, které nazýváme žlázami s vnitřním vyměšováním (sekrecí).

Hormony jsou produkty žláz s vnitřní sekrecí nebo tkání produkující hormony, vylučované přímo do krevního oběhu. Mají většinou bílkovinnou povahu. Mají specifický účinek – nemohou být ničím jiným nahrazeny a působí cíleně - mají účinek na určité tkáně.

Somatostatin je hormon bílkovinné povahy (peptid), který nacházíme prakticky ve všech orgánech, kde vykonává různé funkce podle své lokalizace. Jeho účinky jsou zprostředkovány somatostatinovými receptory. Tyto receptory jsou na povrchu buněk a na ně se somatostatin naváže. Jeho nevýhodou je krátký poločas ( jen asi 2-3 minuty)

Analoga somatostatinu jsou uměle vytvořené látky, které mají schopnost navázat se na somatostatinové receptory.

Receptory - Na povrchu buněk neuroendokrinních nádorů jsou popsána různá vazebná místa, která se mohou i v rámci jediného nádoru měnit. Na tyto receptory (vazebná místa) se navážou hormonální léky- somatostatinová analoga.